Emissies invoeren en rechten inleveren

Alle bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten elk jaar uiterlijk op 31 maart hun – geverifieerde – emissiecijfers in het EU ETS-register hebben ingevoerd. Uiterlijk 30 september moeten ze minstens zoveel emissierechten inleveren als ze aan broeikasgassen hebben uitgestoten. Met het inleveren van die rechten compenseren ze hun uitstoot van het voorgaande jaar en sluiten ze het EU ETS-jaar af.

Invoeren en inleveren