Emissieverslag opstellen en indienen

Het emissieverslag maakt inzichtelijk hoeveel broeikasgassen zijn uitgestoten en hoe deze uitstoot is berekend. Elk bedrijf dat deelneemt aan het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) moet elk jaar uiterlijk 31 maart een geverifieerd emissieverslag indienen bij de NEa over het voorgaande jaar.

LET OP: het emissieverslag format met publicatiedatum 23-11-2021 en 6-12-2021 kunt u NIET gebruiken. In deze formats is het voor sommige bronstromen niet mogelijk om de juiste tiers te selecteren. Dit probleem is in het format met publicatiedatum 28-12-2021 verholpen. Deze versie kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Op 31 maart moeten de volgende documenten in het bezit zijn van de NEa:

  • emissieverslag (Excel)
  • verificatierapport (Excel)
  • ondertekend verificatierapport (pdf)

Voorafgaand geeft de NEa instructies en voorlichting over hoe het emissieverslag en de bijbehorende documenten moeten worden ingediend.

Let op: Zorg ervoor dat de NEa altijd beschikt over de actuele gegevens van de contactpersonen.

Nadat de NEa de documenten heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit is een bewijs dat uw bedrijf aan de indienplicht heeft voldaan. Op een later moment analyseert de NEa alle emissieverslagen en verificatierapporten in meer detail. U kunt dus later nog vragen en/of opmerkingen krijgen naar aanleiding van de ingediende stukken. 

Opstellen en verificatie