Activiteitsverslag opstellen en indienen

Vanaf de 4e handelsperiode (2021-2030) beweegt het toewijzen van het aantal gratis emissierechten mee met de productieactiviteiten van de installaties. De toewijzing gebeurt dan meer volgens de werkelijkheid. Daarvoor moet elk EU ETS-bedrijf dat gratis emissierechten ontvangt naast het monitoringsplan (MP) ook een monitoringsmethodologieplan (MMP) hebben. Het MMP beschrijft de methode voor het monitoren van de gegevens waarover de bedrijven met ingang van 2021 jaarlijks moeten rapporteren. Deze rapportage heet het activiteitsverslag. Net als het emissieverslag heeft het activiteitsverslag betrekking op het voorgaande kalenderjaar.

De toewijzing is gebaseerd op historische emissies en kan jaarlijks worden gewijzigd op basis van het activiteitsverslag. Als blijkt dat de toewijzing wordt aangepast, volgt zo snel mogelijk een nieuw besluit. Omdat de rechten al in februari worden gestort, kan dat betekenen dat rechten achteraf worden bijgestort of teruggevraagd.

Van 2021 tot aan 2025 wordt het activiteitsverslag elk jaar aangevuld met de gegevens van het nieuwe jaar. Al deze verzamelde gegevens vormen daarna de basis voor het aanvragen van gratis emissierechten voor de periode 2026-2030.

Installaties die voor 2021-2025 zijn uitgezonderd van het EU ETS vanwege geringe jaarlijkse emissies ('opt out') hoeven geen activiteitsverslagen in te dienen.

Opstellen, indienen en toewijzing