Missie en visie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke nationale autoriteit voor de uitvoering van en het toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.

De NEa borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS) of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie voor vervoer, voldoen aan hun verplichtingen. Hiertoe verleent de NEa vergunningen, faciliteert de NEa de handel in CO2-emissierechten en hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) en beheert de NEa het EU ETS-register en het Register Energie voor Vervoer.

De NEa is bovendien uitvoerder van de nationale CO2-heffing  en de minimum-CO2-prijs elektriciteitsopwekking en ziet toe op de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

De NEa heeft de status van baten-lastendienst (agentschap) onder het eigenaarschap van het ministerie van Economische zaken en Klimaat (spelling controleren). Het bestuur van de NEa daarentegen is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Internationale samenwerking

Emissiehandel, hernieuwbare energie en biobrandstoffen zijn onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan. Een groot deel van de regelgeving is dan ook internationaal. En de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) bepalen steeds meer de uitvoering. Nationale doelstellingen voor klimaat en energie zijn beter te realiseren in internationaal en gezamenlijk verband.

Daarom zet de NEa zich in voor internationale samenwerking voor effectievere emissiehandel. En stemt ze de uitvoering van de regelingen voor hernieuwbare energie af met partnerorganisaties in de EU. In de EU en de VN is de NEa lid van diverse werkgroepen en fora.