Rapportages en cijfers

Op deze pagina worden jaarlijks de industriële emissies en de gestorte dispensatierechten (DPR's) gepubliceerd.

Emissiecijfers en storting DPR's

Industriële emissies en gestorte DPR's 2021