Tarieven CO2-heffing

De CO2-heffing koppelt een prijs aan de industriële emissie van een ton CO2. Op deze pagina vindt u de actuele tarieven.

Actuele tarieven CO2-heffing industrie

Jaarlijks stijgende prijs

Het tarief van de CO2-heffing en de jaarlijkse verhoging zijn vastgelegd in de Wet belasting op milieugrondslag. Ieder jaar worden beide bedragen geindexeerd.

Vanaf 2022 is de jaarlijkse verhoging van het tarief vastgesteld op € 10,87. Met deze verhoging is de huidige tariefreeks tot en met 2030:

©NEa