Nationaal toewijzingsbesluit gepubliceerd

Op 24 september 2020 is de kennisgeving gepubliceerd van het nationaal toewijzingsbesluit (NTB). Het NTB bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerp nationaal toewijzingsbesluit dat in april van dit jaar werd gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn een gevolg van gegronde zienswijzen en wijzigingen op aanwijzing van de Europese Commissie.

Berekening toewijzing volgt later

Het NTB bevat, net als het ontwerp NTB, nog geen berekening van de toewijzing, maar wel activiteitsgegevens per subinstallatie. De berekening van de toewijzing is pas mogelijk, nadat de Europese Commissie een besluit heeft genomen over de nieuwe benchmarkwaarden en een eventuele correctiefactor.

Het NTB zelf kunt u raadplegen u in het onderwerp Nationaal toewijzingsbesluit. Daar vindt u ook meer informatie over hoe u op het nationaal toewijzingsbesluit kunt reageren.

Beeld: Horia Varlan