Nationaal toewijzingsbesluit

In een Nationaal Toewijzingsbesluit wordt voor alle ETS-installaties de toewijzing van gratis emissierechten vastgelegd. Dit gebeurt voorafgaande aan een handelsperiode. 

Het besluit bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het Nationaal Toewijzingsbesluit zelf.
  • Bijlage I, met daarin een overzicht van de toewijzing per installatie.
  • Bijlage II, die voor elke installatie individueel is vastgesteld. Deze bijlage bevat informatie die specifiek is voor een installatie, en is daarom niet openbaar.

Voor handelsperiode 4a is op 23 juni 2021 het Vervangend Nationaal Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2021-2025 vastgesteld. Voor handelsperiode 4b zal een nieuw Nationaal toewijzingsbesluit worden vastgesteld.

Het Vervangend Nationaal Toewijzingsbesluit 2021-2025 en Bijlage I kunt u onderaan deze pagina downloaden.