Verschuiven deadlines door vertraging Europese besluitvorming over toewijzing

De voorbereidingen voor het toewijzen van gratis emissierechten voor de periode 2021-2025 zijn in volle gang, maar lopen vertraging op. De Europese Commissie zal namelijk naar verwachting pas in het eerste kwartaal van 2021 de nieuwe benchmarkwaarden vaststellen voor 2021-2025. Deze waarden zijn nodig om de toewijzing te berekenen. Hierna moet nog een besluit worden genomen over de toewijzing zelf.

Consequenties

Dit heeft twee belangrijke consequenties:

  1. In februari 2021 nog geen gratis emissierechten voor 2021 op rekeningen in CO2-register.
    Het is nog niet mogelijk om aan te geven wanneer deze storting wel zal plaatsvinden, u ontvangt hierover tijdig bericht via het registerjournaal. Dit heeft beperkte gevolgen voor de jaarafsluiting 2020 aangezien u de emissierechten voor de vierde handelsperiode niet kunt  inzetten voor de derde handelsperiode.
  1. De deadline voor het indienen van het jaarlijkse activiteitsverslag verschuift in 2021 eenmalig van 31 maart naar 14 juni.
    In de vierde handelsperiode moet elk bedrijf met gratis toewijzing jaarlijks uiterlijk op 31 maart een geverifieerd activiteitsverslag indienen. In 2021 is deze deadline niet haalbaar, omdat de initiële toewijzing dan nog niet vaststaat. Binnenkort publiceert de NEa meer informatie over het opstellen van het activiteitsverslag.

Let op: Bovenstaande heeft geen invloed op het lopende traject voor het goedkeuren van de MMP’s. Deadlines gesteld voor het indienen van aangepaste MMP’s blijven gelden, zodat bedrijven op tijd over een goedgekeurd MMP beschikken. Ook wijzigen de deadlines voor het indienen van het emissieverslag en het inleveren van rechten niet:

Indienen emissieverslag

Inleveren rechten

Indienen activiteitsverslag

Deadline in 2021

31 maart

30 april

14 juni

Coverfoto internationale samenwerking
Beeld: ©NEa