Nederlandse Emissieautoriteit stort 57,7 miljoen dispensatierechten voor CO2-heffing

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft in totaal 57,7 miljoen dispensatierechten (DPR’s) gestort op de rekening van de 271 bedrijven die vallen onder de CO2-heffing industrie. Over de CO2-uitstoot waar bedrijven DPR’s voor kunnen inleveren hoeven ze geen belasting te betalen. 1 DPR staat daarbij gelijk aan de uitstoot van 1 ton.

Beeld: ©NEa

Overschot aan DPR's

De CO2-uitstoot die valt onder de CO2-heffing industrie is in 2021 vastgesteld op 48 miljoen ton (Mton). Hiertegenover staat een storting van 57,7 miljoen DPR’s, waardoor een overschot in de markt ontstaat van 9,7 miljoen DPR’s. Bedrijven met een tekort kunnen ervoor kiezen om DPR’s over te nemen van bedrijven met een overschot maar kunnen er ook voor kiezen om belasting te betalen.

Het belastingtarief dat geldt voor de CO2-uitstoot in 2021 is 30,48 euro. Voor de uitstoot van elke ton CO2 waar een bedrijf geen DPR voor kan inleveren moet het dus 30,48 euro betalen. Voor bedrijven die naast de CO2-heffing  ook vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), geldt dat zij de prijs van een emissierecht in het EU ETS af mogen trekken van het belastingtarief van de CO2-heffing. Voor 2021 is de prijs van een emissierecht vastgesteld op 26,73 euro. Voor ETS-bedrijven komt de te betalen heffing over 2021 daarmee te liggen op 3,75 euro voor elke ton CO2 waar geen DPR voor wordt ingeleverd. 

Veel bedrijven met een overschot

Van de in totaal 271 bedrijven die onder de CO2-heffing industrie vallen, hebben er 225 een overschot aan DPR’s en 46 een tekort. Bedrijven met een overschot kunnen alleen hun overschot overdragen aan andere bedrijven en zullen dus geen belasting betalen.