Geen afwijkende resultaten na controle opslaglocaties FAME en HVO

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) voerde in november 2022 controles uit bij meerdere AGP-vergunninghouders voor de biobrandstoffen FAME en HVO. Doel was nagaan of de opgeslagen brandstoffen ook echt biobrandstoffen zijn. De analyses van de afgenomen monsters zijn afgerond. Hieruit blijkt dat op alle gecontroleerde FAME- en HVO opslaglocaties biobrandstof is aangetroffen. 

Resultaat

Pure fatty acid methyl ester (FAME) en pure hydrogenated vegetable oil (HVO) zijn biobrandstoffen, omdat ze worden gemaakt van dierlijke vetten, plantaardige oliën of afval zoals gebruikt frituurvet. De C14 analyse van de monsters HVO en FAME laten zien dat bij de gecontroleerde opslaglocaties biobrandstoffen zijn aangetroffen. En daarmee dat deze biobrandstoffen vormen van hernieuwbare energie zijn. 

Van HVO is in alle gevallen het biogeen koolstof percentage vastgesteld op 100%. Van FAME was het resultaat zo'n 95%. Omdat bij de productie van FAME altijd fossiele methanol wordt gebruikt, is 95% biogeen koolstof voor deze brandstof het hoogst haalbare resultaat. Dit resultaat voldoet aan de eisen voor deze biobrandstof.

Hoe zag deze controle er uit

Controle opslaglocaties HVO en FAME

De inspecteurs controleerden 10 AGP-vergunninghouders. Dit zijn de bedrijven die eigenaar zijn van de brandstof. Van deze bedrijven werden in totaal 16 opslaglocaties bezocht.

Bij deze locaties namen de inspecteurs in totaal 32 monsters, 15 FAME en 17 HVO. Vervolgens werden de afgenomen monsters middels de C14 methode geanalyseerd in verschillende laboratoria.

Het Douanelaboratorium voerde de analyse uit voor de monsters HVO met de LSC-methode.Voor de analyse van de monsters FAME is de AMS-methode nodig om na te gaan of het om biobrandstof gaat. Deze is  door Beta Analytic in Miami (VS) is uitgevoerd.

Waarom deze controle

De NEa is verantwoordelijk voor het toezicht op biobrandstoffen. FAME en HVO worden allebei gebruikt als dieselvervangers. Dat maakt deze brandstoffen twee belangrijke vormen van hernieuwbare energie.

Zo blijkt uit de gegevens van het Register Energie voor Vervoer (REV) dat FAME de meest ingeboekte biobrandstof is. Leveranciers kunnen hun volumes FAME en HVO inboeken in het register voor de jaarlijkse verplichting om meer hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) te generen. Deze HBE’s kunnen ook aan andere partijen worden verkocht.

Daarom is fysiek controleren of brandstoffen als biobrandstof aangemerkt kunnen worden belangrijk, naast de controle van de gegevens die bedrijven opgeven in het register. Deze controles blijven onderdeel uitmaken van het toezicht van de NEa. Daarnaast onderzoekt de NEa de uitbreiding van risicogestuurde fysieke controles.