Rapportage hernieuwbare Energie voor Vervoer in Nederland 2022 openbaar

Met de jaarlijkse Rapportage hernieuwbare Energie voor Vervoer in Nederland bericht de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) over het totaal aan hernieuwbare energie dat in het voorgaande jaar aan de Nederlandse transportsector is geleverd. Deze rapportage gaat over 2022. 

Beeld: Rob Poelenjee

Eerder publiceerden we al een samenvatting met de eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2022. 

De Rapportage hernieuwbare Energie voor Vervoer in Nederland 2022 bevat alle informatie. Hieronder zijn een aantal opvallende ontwikkelingen uitgelicht. 

Jaar- en reductieverplichting behaald

Voor het totaal aan leveringen van benzine, diesel en zware stookolie (behalve aan zeevaart en binnenvaart) , moest in 2022 een verplicht aandeel van 17,9 % uit hernieuwbare energie bestaan. Hiervoor waren 74,5 miljoen hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) nodig. Dat zijn 4 miljoen HBE’s méér dan in 2021.

  • In totaal leverden 99 inboekers 81,9 miljoen GJ hernieuwbare energie om aan de jaarverplichting te voldoen. Dit is 12,7 miljoen GJ meer dan in 2021.
  • Alle 39 bedrijven met een jaarverplichting hebben aan hun jaarverplichting en reductieverplichting voldaan. Elke HBE stond in 2022 voor 45 kg CO2 reductie. De HBE’s die zij inleverden voor hun jaarverplichting, leverden een CO2 reductie op nationaal niveau van 6,2% op; hiermee is de doelstelling van 6% behaald.

Trends

  • In 2022 was het aandeel afvalstromen en residuen als grondstof voor biobrandstof 87%. Nooit eerder was het aandeel zo hoog. Nederland is één van de koplopers in Europa als het gaat om de inzet van afvalstromen en residuen.
  • Er is in 2022 veel biobrandstof uit putvetten (brown grease) en flotatieslib ingezet, deels in plaats van gebruikt frituurvet. Dit aandeel steeg van 7,8% in 2021, naar 26,2% in 2022. Ook het aandeel van Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) nam flink toe. Deze ontwikkeling weerspiegelt de sterk toegenomen inzet van geavanceerde biobrandstof in de zeevaart. Op de totale biobrandstofleveringen nam het aandeel zeevaart toe van 20% naar 36%.
  • Het aandeel geavanceerde biobrandstoffen is gestegen van 6,8% in 2021 naar 10,7% in 2022. Dit is bijna 6 keer zoveel als de subdoelstelling van 1,8%. Dit hangt samen met het grote volume aan biobrandstoffen dat aan de zeevaart is geleverd.