Consultatie van start voor wijzigingen Besluit energie vervoer en Regeling energie vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is voornemens om een aantal wijzigingen door te voeren in het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer. Daarom organiseert IenW een online consultatie voor belanghebbenden. Deze consultatie is open tot en met 6 oktober 2023.

Wijziging Besluit energie vervoer

De voorgenomen wijziging van het Besluit energie vervoer betreft een verhoging van het percentage van de jaarverplichting over het kalenderjaar 2024 van 19,9% naar 28,4%.

Beeld: Bart van Hoek

Met deze aanpassing geeft het ministerie IenW uitvoering aan een afspraak die bij de vaststelling van de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat is gemaakt.

Wijzigingen Regeling energie vervoer

De belangrijkste voorgenomen wijziging van de Regeling energie vervoer betreft de verlaging van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) zeevaart van 0,8 naar 0,4. De verlaging van de multiplier zeevaart beoogt een balans te creëren in het verduurzamingsperspectief van de verschillende vervoerssectoren. Op dit moment gaat het hoge aandeel duurzame biobrandstoffen geleverd aan zeevaart ten koste van de bijmenging van hoogwaardige biobrandstoffen in landbestemmingen.

Naast de voorgestelde wijziging van de multiplier zeevaart is nog een tweetal wijzigingen voorgesteld over het inboeken van een pure biobrandstof aan de zeevaart en over het toevoegen van enkele grondstoffen die bij inboeken van biobrandstof een HBE-geavanceerd kunnen opleveren.

Consultatie

Via de

krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om kennis te nemen van de herziening van zowel het Besluit energie vervoer, als van de Regeling energie vervoer. En om hun zienswijze te geven. Dit kan uiterlijk tot en met 6 oktober 2023.

Heeft u inhoudelijke vragen over de wijziging van het Besluit en/ of de Regeling? Gebruik dan de knop ‘reageren’ op de webpagina’s van de internetconsultatie.

De NEa is niet betrokken bij de organisatie van de consultatie en heeft geen rol bij de afhandeling van vragen.