Douane stuurt importeurs brief over start uitvoering CBAM

De Douane attendeert meer dan 12.000 importeurs op de ingangsdatum van de overgangsperiode van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM is de koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens en kent in de overgangsperiode die start per 1 oktober van dit jaar alleen een rapportageverplichting voor importeurs van een beperkt aantal “CBAM-goederen”.

Periodieke rapportage

Beeld: Fred Libochant

Importeurs die CBAM-goederen van buiten de EU importeren waarvan de waarde hoger is dan € 150,- per zending worden verplicht hierover per kwartaal te rapporteren.

Het eerste CBAM-rapport over het vierde kwartaal van 2023 moet uiterlijk 31 januari 2024 worden ingediend bij de Europese Commissie.

Op dit moment is op hoofdlijnen bekend wat de eisen aan de rapportage zijn. De nu beschikbare informatie is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en van de NEa.

Beschikbare informatie

Voor de rapportage stelt de Europese Commissie een IT-systeem dat vanaf 1 december 2023  kan worden gebruikt. Ook heeft de Commissie hulpdocumenten gepubliceerd en zijn er Webinars te volgen waar informatie wordt gedeeld. Daarnaast werd er door de NEa eerder een stappenplan ter voorbereiding gepubliceerd.

Ook zal er medio november een NEa-Webinar worden georganiseerd. Wanneer er meer informatie beschikbaar komt zal dit primair op de website van de Europese Commissie te verkrijgen zijn. In tweede instantie zal de NEa hierover berichten.

Vragen

Als u na raadpleging van de informatie op de genoemde websites nog vragen heeft, kunt u deze het best per mail aan de NEa stellen via cbam@emissieautoriteit.nl.