Algemene informatie CBAM

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), oftewel koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens, is een nieuw instrument dat geïntroduceerd is door de Europese Commissie als onderdeel van het streven naar een koolstofarme economie. CBAM ondersteunt de werking van het Europees emissiehandelssyteem (EU ETS).

Waarom het CBAM?

Het CBAM is ontworpen om ervoor te zorgen dat er eerlijke concurrentie plaatsvindt tussen Europese bedrijven en bedrijven buiten de EU. Dit is nodig omdat veel Europese bedrijven te maken hebben met strenge regels  over hun CO2-uitstoot, en/of moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het CBAM moet helpen voorkomen dat Europese bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strenge CO2-regels. Dit is slecht voor de Europese economie, maar ook slecht voor het klimaat omdat er dan per saldo wereldwijd meer CO2 wordt uitgestoten.

Hoe werkt het CBAM?

Het CBAM is van toepassing op goederen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. De hele lijst met specifieke producten en goederen kunt u hier vinden.

Iedereen die deze “CBAM-goederen” met een waarde boven de € 150,- per zending importeert naar de Europese Unie is vanaf oktober 2023 verplicht te rapporteren hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van die goederen. Deze rapportage vindt plaats in een IT-systeem dat op dit moment nog ontwikkeld wordt door de Europese Commissie.

Overgangsperiode

CBAM wordt gefaseerd ingevoerd:

Van oktober 2023 tot en met december 2025 geldt voor het CBAM een overgangsperiode. In deze periode moet elk kwartaal gerapporteerd worden hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. Verder gelden er nog geen verplichtingen.

Meer over de overgangsperiode leest u hier.

CBAM vanaf 2026

Vanaf 1 januari 2026 gelden er extra verplichtingen onder het CBAM. Vooraf geregistreerde importeurs moeten vanaf dit jaar een prijs gaan betalen voor de CO2 die is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen.

Meer informatie over het CBAM vanaf 2026.