Algemene en praktische informatie CBAM

Hier leest u meer over het hoe en waarom van CBAM, welke goederen onder CBAM vallen en wat de regels zijn rond het CBAM-rapport.