Voorlopig CBAM-Register toegankelijk voor aangevers.

Het voorlopig CBAM-Register is nu toegankelijk voor Nederlandse bedrijven die in de overgangsperiode voor CBAM verplicht zijn om hun kwartaalrapportages in te dienen.  Het daadwerkelijk indienen van het eerste kwartaalrapport kan vanaf 1 januari. Om in het register in te loggen is e-Herkenning niveau 3 nodig.

Inlogscherm CBAM Portaal

Overgangsperiode

De overgangsperiode CBAM start, daar waar het rapportages betreft, in 2024 en loopt door tot 2026. In deze periode kunnen bedrijven al hun rapportages indienen en beheren in het register. Een eenmaal ingediend CBAM-rapport kan, in de eerste helft van 2024, nog worden aangevuld. Vanaf 2026 zal het register ook de andere verplichtingen voor bedrijven met CBAM verplichtingen ondersteunen, zoals het indienen van een aanvraag voor toelating, het indienen van een CBAM-aangifte en het inleveren van certificaten. Het Voorlopig CBAM-Register is ontwikkeld door de Europese Commissie om de uitvoering van CBAM te ondersteunen.

Meer informatie beschikbaar

In een goed bezocht en beoordeeld Webinar lichtten NEa en Douane gisteren de CBAM-verplichtingen in de overgangsfase toe. Ook het, middels het nu geopende CBAM-register in te dienen, CBAM-rapport kwam daar aan bod. Het Webinar is terug te zien via de website van de NEa. Ook is hier de directe inlogpagina van het register te vinden alhoewel het waarschijnlijk verstandiger is om eerst de bijbehorende instructie te lezen.

# Webinar CBAM Overgangsperiode

# Inloggen Voorlopig CBAM-Register