Hoe vul ik een CBAM-rapport in?

Als uw bedrijf CBAM-goederen importeert, kunt u vanaf 1 januari 2024 uw kwartaalrapport indienen via het voorlopig CBAM-Register.

Om te bepalen of u een CBAM-rapport moet indienen, en wat u ter voorbereiding kunt doen, kunt u het  Stappenplan: rapporteren in de overgangsperiode bekijken.

Inloggen in het CBAM-Register

Moet u aangifte doen, dan moet u eerst inloggen in het CBAM-register. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Over het aanvragen van eHerkenning en voor antwoorden op vragen over het CBAM-portaal leest u meer op de website van de Douane.

Het invullen van een CBAM-rapport

De Europese Commissie heeft de rapportagemodule van het CBAM-register eind 2023 opengesteld. De NEa is zich ervan bewust dat dit systeem nog in ontwikkeling is en dat nog niet alles werkt zoals de bedoeling is.

Om u te helpen, hebben we een aantal praktische aanwijzingen opgesteld, in aanvulling op de Engelstalige handleiding van de Europese Commissie. Wij doen ons best om zo snel mogelijk meer informatie geven over het proces van indienen van het CBAM-rapport.

Ook heeft de NEa een video gemaakt waarin we het hele rapportageproces doorlopen. We gaan er hierbij vanuit dat een importeur het CBAM-rapport zelf indient en geen gebruikmaakt van een indirect vertegenwoordiger.

Hoe dien je een CBAM-kwartaalrapport in? Youtube

Deadline rapport

Als u verplicht bent om een CBAM-kwartaalrapport in te dienen, dan moet u dat doen binnen één maand na afloop van het kwartaal. In dit nieuwsbericht leest u hoe de NEa omgaat met de deadline voor het eerste rapport op 31 januari.

Indienen rapport na 31 januari 2024
U kunt uw CBAM-rapport ook nog indienen na 31 januari. In de rapportagemodule is er de knop ‘Request delayed submission’. Klikt u daarop, dan heeft u de keuze uit verschillende redenen. Kies dan als reden ‘technische problemen’. Hierna kunt u het rapport alsnog aanmaken, aanpassen en indienen. U kunt na het gebruiken van de knop nog 30 dagen gebruikmaken van deze opties.

Heeft u een andere vraag over CBAM?

Kijk dan eerst eens in onze Begrippenlijst en FAQ of in de antwoorden op de veelgestelde vragen die zijn gesteld tijdens ons webinar in november 2023.