Wijziging Regeling energie vervoer gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wijziging van de Regeling energie vervoer gepubliceerd. Deze treedt in werking op 1 januari 2024.

Wijzigingen

De volgende punten zijn gewijzigd:

  • De vermenigvuldigingsfactor voor inboekingen van biobrandstoffen voor zeevaart komt op 0,4. Voor 2023 geldt nog een waarde van 0,8.
  • Leveringen van pure biobrandstof aan zee- en binnenvaart komen in aanmerking voor inboeking.
  • Er staan drie nieuwe grondstoffen in bijlage 5. Deze grondstoffen gelden vanaf 1 januari 2024 als grondstoffen voor geavanceerde biobrandstof. Leveringen hiervan komen in aanmerking voor HBE-Geavanceerd, met mogelijke dubbeltelling.

De gehele publicatie vindt u hier.

publicatie Staatscourant

Besluit energie vervoer 2024

Het ministerie heeft het voornemen om ook het Besluit energie vervoer voor 2024 aan te passen, voor ophoging van de daarin vastgelegde jaarverplichting.

De Raad van State moet het voorstel nog van een advies voorzien, dit duurt waarschijnlijk tot in het nieuwe jaar. Na afronding van de formele procedure zal het ministerie ook het gewijzigde besluit publiceren. Dit is naar verwachting in maart volgend jaar en treedt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 inwerking.

Een toelichting op de wijzigingen namens het ministerie I&W, vindt u hier.