Rapportage per inboeker 2022 gepubliceerd

In 2022 hebben 33 inboekers leveringen van vloeibare en gasvormige biobrandstoffen opgevoerd in het Register Energie voor Vervoer (REV). Met de Rapportage per inboeker rapporteert de NEa jaarlijks over de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van ingeboekte biobrandstoffen per individueel bedrijf.  

Rapportage per inboeker 2022 cropped
Beeld: ©NEa

Grondstoffen

In 2022 zijn in totaal 34 verschillende grondstoffen gerapporteerd die ten grondslag liggen aan de leveringen van biobrandstoffen.

Bijna 28% van de hoeveelheid biobrandstoffen die is geleverd aan vervoer in Nederland, is gemaakt van gebruikt frituurvet. Dit is een forse daling in vergelijking met het aandeel gebruikt frituurvet in 2021 (44%). Putvetten en flotatieslib is een veel ingezette grondstof die geavanceerde biobrandstoffen oplevert. Van de totaal ingezette grondstoffen bedraagt dit aandeel 26%.

De grondstoffen die gebruikt zijn voor het produceren van de in 2022 geleverde vloeibare en gasvormige biobrandstoffen, zijn afkomstig uit 80 verschillende landen. Bijna een vijfde van deze grondstoffen komt uit de Europese Unie.

Over de rapportage

Dit rapport is een feitelijke weergave van gegevens die elk bedrijf moet aanleveren bij het inboeken van biobrandstoffen. Meer duiding en trends zijn te vinden in de Rapportage Energie voor Vervoer 2022 die de NEa in juli 2023 publiceerde.

Bij de jaarlijkse publicatie van de rapportage maakt de NEa een afweging tussen het belang van openbaarmaking van de gegevens en de belangen van de bedrijven.