Rapportage per inboeker 2021

Deze publicatie gaat over de biobrandstoffen die in 2021 in het Register Energie voor Vervoer (REV) zijn ingeboekt. De informatie geeft een beeld van de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van ingeboekte biobrandstoffen per inboeker.

Rapportage per inboeker 2021
Beeld: NEa

 Dit proces vindt plaats volgens de systematiek die werkt met hernieuwbare brandstofeenheden (HBE's).

De NEa is wettelijk verplicht om deze informatie openbaar te maken. We publiceren jaarlijks een rapportage met de resultaten van het voorgaande jaar.