Reactie NEa op fraude signalen EWABA over biodiesel uit China

Begin juni ontving de NEa een signaal van de European Waste-based & Advanced Biofuels Association (EWABA) over fraude inzake biodiesel uit China. De NEa heeft de laatste tijd diverse signalen hierover ontvangen. Hieronder onze reactie richting EWABA. 

De vermoedens van fraude hebben de verhoogde aandacht van de NEa, ISCC en de andere lidstaten. Dit soort signalen nemen wij uiterst serieus. Recentelijk zijn de signalen in REFUREC verband met andere lidstaten en ISCC besproken.

  • Door ISCC zijn inmiddels certificaten ingetrokken naar aanleiding van onaangekondigde integrity audits.
  • In REFUREC verband is afgesproken signalen over fraude en ervaring en kennis hierover nog vaker met elkaar te delen. Dat zijn belangrijke stappen om binnen Europa dit onderwerp aandacht te geven.
  • Ook de Uniedatabank zal in de toekomst in de strijd tegen fraude een belangrijke rol spelen.

Wat doet de NEa

De NEa onderzoekt op dit moment wat de beste maatregelen zijn tegen deze vermeende fraude. U kunt daarbij denken aan maatregelen om het risico te verkleinen dat frauduleuze en/ of niet op afval/ UCO gebaseerde biodiesel als zodanig wordt aangemerkt. Hierbij kijken wij onder andere naar de dubbeltellingsverificatie van biobrandstoffen afkomstig van locaties waarvan de certificering is ingetrokken en blijven we in nauw contact met ISCC over het intrekken van certificaten en het uitwisselen van signalen.

Daarnaast verkennen wij of het (juridisch) mogelijk is om bijschrijvingen van HBE’s ongedaan te maken als eerder in de keten fraude is vastgesteld, en zo niet: wat eventueel nodig is om dit mogelijk te maken. Ook kijken wij kritisch naar de rol van dubbeltellingsverificatie en in hoeverre daarbij aanscherpingen nodig zijn.

De NEa heeft sinds 2022 op basis van de RED2, net als de andere lidstaten, meer bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren bij certification bodies in het buitenland. Deze bevoegdheid wordt op dit moment in samenwerking met andere lidstaten in een taskforce verder vormgegeven. De certification bodies spelen een cruciale rol aangezien certificeringsbeslissingen in hun handen liggen.

Vivian Koura
Beeld: NEa
Vivian Koura, afdelingshoofd hernieuwbare Energie voor Vervoer

'Het bovenstaande laat onverlet dat fraude gezien de omvang en de wereldwijde scope van de markt vrijwel niet te voorkomen is door publiek toezicht alleen.

Samenwerking tussen de NEa, andere toezichthouders, de andere lidstaten, de branche, NGO’s en de duurzaamheidssystemen is cruciaal om fraude met duurzame biobrandstoffen te voorkomen."