Brief IenW over de verplichtingen onder ReFuelEU luchtvaart - 21.12.2023

Met deze brief informeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) luchtvaartbrandstofleveranciers, luchtvaartuigexploitanten en luchthavens(beheerders) over de verordening inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer (bekend als ReFuelEU Luchtvaart).

De ReFuelEU-verordening treedt op 1 januari 2024 in werking en zal de nodige wijzigingen en voorbereiding vereisen.