ReFuelEU Luchtvaart

De ReFuelEU verordening maakt deel uit van het FitFor55 pakket. Dit is een reeks voorstellen van de Europese Unie (EU) en verwijst naar de doelstelling van de EU om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd.

De ReFuelEU Luchtvaart verordening heeft als doel om de productie en het gebruik van duurzame brandstoffen voor luchtvaart te bevorderen.

De NEa is de beoogde uitvoeringsorganisatie en toezichthouder voor: