ReFuelEU Luchtvaart

De ReFuelEU verordening maakt deel uit van het FitFor55 pakket. Dit is een reeks voorstellen van de Europese Unie (EU) en verwijst naar de doelstelling van de EU om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd.

De ReFuelEU Luchtvaart verordening heeft als doel om de productie en het gebruik van duurzame brandstoffen voor luchtvaart te bevorderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de zomer gestart met de implementatie en ziet de NEa als de beoogde uitvoeringsorganisatie en toezichthouder voor de bijmengverplichting voor brandstofleveranciers en de tankverplichting voor luchtvaartexploitanten.

Belangrijke documenten: 
Brief IenW over de verplichtingen onder ReFuelEU luchtvaart -  21.12.2023
Verordening (EU) 2023/2405 – 18.10.2023
 

Bijmengverplichting ReFuelEU Luchtvaart

Brandstofleveranciers moeten een elk jaar oplopend percentage van hun leveringen van luchtvaartbrandstoffen bijmengen met duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF). Dit percentage start laag met 2% in 2025, 6% in 2030 en loopt op tot 70% in 2050.

Een deel van het percentage moet worden ingevuld met synthetische luchtvaartbrandstoffen (hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong). Deze subverplichting loopt ook op in de loop van de jaren tot 35% in 2050. Tot en met 2034 mag nog worden voldaan via gemiddelde bijmenging in de EU. Daarna moet het per Unieluchthaven.

Brandstofleveranciers moeten jaarlijks vóór 15 februari rapporteren over de geleverde brandstofvolumes en de (duurzaamheids) kenmerken van de SAF in de Uniedatabank. Het eerste jaar van rapportage is februari 2025 over kalenderjaar 2024.

Tankverplichting ReFuelEU Luchtvaart

Luchtvaartexploitanten moeten voor vertrekkende vluchten 90% van de jaarlijks hoeveelheid benodigde brandstof op elke EU-luchthaven tanken.

Het doel is om emissies door extra gewicht vanwege tankering te vermijden.

Luchtvaartexploitanten rapporteren jaarlijks over de benodigde en daadwerkelijk getankte brandstofvolumes. De rapportagedeadline voor luchtvaartexploitanten is gelijk aan die van het EU ETS, jaarlijks vóór 31 maart, met het eerste jaar van rapportage in 2025 over kalenderjaar 2024.

Vanaf kalenderjaar 2025 wordt er gehandhaafd op de tankverplichting. In de vereiste rapportage moeten ook de duurzaamheidskenmerken van gekochte 'in aanmerking komende duurzame luchtvaart­brandstoffen’ opgenomen worden met een verklaring dat er niet dubbel geclaimd is in meerdere schema’s (EU ETS, CH ETS, CORSIA enz.)

Onderwerpen