Rekensheet verplichtingen en inboeken vloeibare biobrandstoffen

Met deze rekensheet kunnen volumes van (bio)brandstofleveringen worden opgevoerd om zo een indicatie te verkrijgen van de hoogte van de verplichtingen en het aantal te verkrijgen HBE's.

Let op!
In het document staan nog de HBE-reductiebijdrage en de verplichte aandelen van 2022. Bij gebruik van dit document dienen deze gegevens geactualiseerd te worden aan de hand van de informatie op de NEa website: