Aan welke vervoersbestemmingen kan gasvormige biobrandstof geleverd worden om in aanmerking te komen voor inboeken?

Gasvormige biobrandstof kan ingeboekt worden als het geleverd is aan vervoer in Nederland (Wet milieubeheer, artikel 9.7.4.1). Onder vervoer wordt verstaan: alle vormen van transport over de weg, het spoor, het water en door de lucht.

Dit betekent bijvoorbeeld dat gasvormige biobrandstof geleverd aan mobiele machines op een bouwplaats niet ingeboekt mag worden. Deze zijn immers niet bedoeld voor transport over de weg.

Hoort bij