Inboeken gasvormige biobrandstoffen

Bedrijven die gasvormige brandstoffen leveren aan vervoer in Nederland kunnen deze leveringen, onder voorwaarden, inboeken op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s), waarvan de soort afhangt van de grondstof van de biobrandstof.

Met ingang van 2022 is het mogelijk om naast leveringen van gecomprimeerd aardgas (CNG) ook leveringen van vloeibaar aardgas (LNG) te vergroenen, wanneer deze aan specifieke eisen voldoen.

Garanties van oorsprong

HBE's worden alleen aangemaakt voor zover de leveringvan CNG (uit het aardgasnet) of biogas (uit een directe lijn) is gedekt door garanties van oorsprong (gvo’s) die uitgegeven zijn door VertiCer. De gvo’s bewijzen dat een bepaalde hoeveelheid groen gas in het gasnet of de directe lijn is ingevoed. Voorafgaand aan de inboeking in het REV moeten de gvo’s op de NEa-rekening in het register van VertiCer zijn overgeboekt.

Inboekvoorwaarden

Dubbeltelling

  • Gasvormige biobrandstoffen kunnen dubbeltellend van aard zijn, waardoor na inboeking een dubbele hoeveelheid HBE’s wordt bijgeschreven. De dubbeltellende aard moet blijken uit een dubbeltellingsverklaring.
  • NTA8003-codes van grondstoffen die op gvo’s staan vindt u in het overzicht HBE-soorten voor NTA8003-codes. Deze codes gaan over het soort HBE dat het gevolg is van inboeking in het REV en de eventuele mogelijkheid tot dubbeltelling.

De dubbeltellingverklaring toevoegen aan uw inboeking in het Register Energie voor Vervoer (REV)? Volg de instructie op de pagina Toevoegen dubbeltellingverklaring.

HBE's voor vergroend deel van de levering

De levering van gas via het gastransportnet of een directe lijn aan vervoer, leidt na inboeking tot HBE’s voor zover die levering is vergroend door gvo’s. Hierbij geldt dat de levering van CNG even groot of groter moet zijn dan de gebruikte gvo (bruto hoeveelheid gas). Hierbij wordt uitgegaan van een energie-inhoud van CNG van 42,20 MJ/kg.

Het aantal HBE’s wordt bepaald op basis van de energie-inhoud (MWh) op de gvo en berekend met de volgende formule:

Aantal HBE's    =    omvang gvo (MWh) * (3600/35,17) * (31,65/1.000) * 2 (indien dubbeltellend)