Komt walstroom in aanmerking voor HBE’s?

Elektriciteit die geleverd wordt aan schepen die aan wal liggen, kan ingeboekt worden. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor het inboeken van elektriciteit aan andere soorten vervoer. Dit betekent dus ook dat er sprake moet zijn van een meter die bijhoudt hoeveel elektriciteit er precies het schip in gaat.

Bij het berekenen van het aantal HBE’s dat leveringen van biobrandstof aan zeevaart oplevert, wordt gebruik gemaakt van een multiplier van 0,8 (0,4 vanaf 2024). Deze multiplier geldt niet voor walstroom.

Het is niet zeker of walstroom ook na 2025 in de HBE-systematiek zal blijven.

Hoort bij