HBE-rapportage juli 2023

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde HBE’s in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Deze rapportage geeft inzicht in de hoeveelheid HBE’s die op 1 juli 2023 beschikbaar is op de rekeningen in het REV. Er wordt onderscheid gemaakt tussen HBE’s gespaard uit voorgaande jaren en HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2023.

Daarnaast wordt er gerapporteerd over het aantal HBE’s dat er tot nu toe is gecreëerd door inboekingen van hernieuwbare energie geleverd aan zeevaart.

Aantal HBE’s in REV

Door het inboeken van hernieuwbare energie kunnen vier soorten HBE’s ontstaan:

 • HBE Geavanceerd (HBE-G):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van bepaalde afvalstromen en residuen
 • HBE Conventioneel (HBE-C):
  met name uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen
 • HBE Overig (HBE-O):
  met name uit inboekingen van elektriciteit.
 • HBE Bijlage IXB (HBE-B):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van grondstoffen uit bijlage IX-B van de RED. Met name gebruikt frituurvet.

De inboekingen van leveringen hernieuwbare energie aan zeevaart in 2023 leverde tot nu tot de bijschrijving van 0,58 miljoen HBE's. Dit is 37% van het totaal aan bijgeschreven HBE's.

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000
Soort HBE Ingeboekt Gespaard Totaal aantal HBE's
Aantal HBE's
op 1 juli 2023
1,63 16,73 18,36
HBE-G 0,93 15,56 16,48
HBE-C 0,00 0,61 0,61
HBE-O 0,11 0,19 0,37
HBE-B 0,52 0,38 0,89

HBE's in het Register Energie voor Vervoer

HBE's in het Register Energie voor Vervoer
HBE-BHBE-CHBE-GHBE-OGespaarde HBE-BGespaarde HBE-CGespaarde HBE-GGespaarde HBE-O
1-mei-230,40,615,60,2
1-jul-230,500,90,10,40,615,60,2

De aantallen in deze grafiek zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (162 bytes)