HBE-rapportage januari 2024

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde HBE’s in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Deze rapportage geeft inzicht in de hoeveelheid HBE’s die op 1 januari 2024 beschikbaar is op de rekeningen in het REV. Er wordt onderscheid gemaakt tussen HBE’s gespaard uit voorgaande jaren en HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2023.

Daarnaast bevat het de aantallen HBE’s uit inboekingen van hernieuwbare energie geleverd aan zeevaart en luchtvaart.

Aantal HBE’s in REV

Door het inboeken van hernieuwbare energie kunnen vier soorten HBE’s ontstaan:

 • HBE Geavanceerd (HBE-G):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van bepaalde afvalstromen en residuen
 • HBE Conventioneel (HBE-C):
  met name uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen
 • HBE Overig (HBE-O):
  met name uit inboekingen van elektriciteit.
 • HBE Bijlage IX-B (HBE-B):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van grondstoffen uit bijlage IX-B van de RED. Met name gebruikt frituurvet.

Zeevaart

De inboekingen van de in 2023 aan zeevaart geleverde hernieuwbare energie, hebben tot nu toe geleid tot de bijschrijving van 3,50 miljoen HBE’s. Dit is 20% van het totaal aantal bijgeschreven HBE’s.

Luchtvaart

Voor luchtvaart geldt een bijschrijving uit inboekingen van 2,09 miljoen HBE’s. Dit is 12% van het totaal aantal bijgeschreven HBE’s in 2023.

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000
Soort HBE Ingeboekt  Gespaard Totaal aantal HBE's
Aantal HBE's
op 1 januari 2024
17,28 16,74 34,02
HBE-G 7,48 15,56 23,04
HBE-C 1,75 0,61 2,36
HBE-O 0,32 0,19 0,51
HBE-B 7,73 0,38 8,11

HBE's in het Register Energie voor Vervoer 1 januari 2024

HBE's in het Register Energie voor Vervoer 1 januari 2024
HBE-BHBE-CHBE-GHBE-OGespaarde HBE-BGespaarde HBE-CGespaarde HBE-GGespaarde HBE-O
1-mei-2300000,380,6115,560,19
1-jul-230,5200,930,110,380,6115,560,19
1-okt-233,480,441,750,20,380,6115,560,19
1-jan-247,731,757,480,320,380,6115,560,19

De aantallen in deze grafiek zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (278 bytes)