Gebruikersrollen register

Het EU ETS-register onderscheidt verschillende gebruikersrollen met bijbehorende permissies op de rekeningen. Alle gebruikers kunnen de gegevens van de rekening bekijken en het saldo inzien. 

Vanaf een rekening worden verschillende acties uitgevoerd. Bepaalde acties moeten eerst door een gebruiker worden voorgesteld en vervolgens door een andere gebruiker worden goedgekeurd.

Let op: de informatie op deze webpagina geldt voor (luchtvaart) exploitanttegoedrekeningen en handelsrekeningen. De gebruikersrollen voor Kyoto rekeningen zijn anders en vindt u hier.

Gebruikersrollen

Rol

Permissie(s)

Rekeningbevoegde

Kan handelingen initiëren

Fiatteur

Kan geïnitieerde handelingen goedkeuren

Rekeningbevoegde + Fiatteur

Kan handelingen initiëren of geïnitieerde handelingen goedkeuren (niet de zelf geïnitieerde handelingen)

Passief Rekeningbevoegde

Kan alleen rekeninggegevens inzien

Verschillende gebruikersrollen

  • Een rekeningbevoegde kan acties initiëren. Dit betreft o.a.: transacties en wijzigingen op de lijst van vertrouwde tegenrekeningen.
  • Een fiatteur kan geïnitieerde acties goedkeuren.
  • De rekeningbevoegde + fiatteur kan acties initiëren en goedkeuren. Wanneer het 4-ogen principe van toepassing is, dan geldt dat de gebruiker die de actie goedkeurt een andere moet zijn dan de rekeningbevoegde die de actie heeft geïnitieerd.
  • De passief rekeningbevoegde kan alleen de gegevens van de rekening bekijken en het saldo inzien.

Aantal gebruikers op de rekening

Minimum en maximumaantal gebruikers

  • Er moeten bij het openen van de rekening minimaal 2 gebruikers aan de rekening gekoppeld zijn, waarvan er minimaal 1 acties kan initiëren en minimaal 1 acties kan goedkeuren.
  • Let op: meer gebruikers met een permissies kan handig zijn i.v.m. achtervang, vakanties, onverwachte afwezigheid, ziekte etc.
  • Er geldt een maximum van 20 gebruikers per rekening.

Eén gebruiker op exploitanttegoed toegestaan

Het is na opening op een ETR toegestaan om over te schakelen naar slechts 1 actieve gebruiker. Dit kan geen passief rekeningbevoegde of fiatteur zijn. U kunt met één gebruiker nog wel emissierechten inleveren of transacties naar rekeningen op de LvT doen.  Maar het is met één gebruiker niet meer mogelijk om handelingen te doen waarvoor goedkeuring nodig is van een 2e gebruiker, zoals:

  • Transacties naar rekeningen buiten Lijst van vertrouwde tegenrekeningen (LvT)
  • Het toevoegen van rekeningen aan de LvT

Wilt u deze handelingen toch uitvoeren dan moet u alsnog een tweede gebruiker opvoeren. Wij raden dit ook alleen aan als u niet niet of zelden handelt.