Periodieke hertoets emissiehandel

Het is belangrijk om de integriteit en de betrouwbaarheid van emissiehandel te waarborgen. De gebruikers van het EU ETS-register zijn daarom verplicht om de gegevens die in het register zijn opgeslagen volledig en actueel te houden. De gebruikers moeten de NEa binnen tien werkdagen op de hoogte te stellen van de wijzigingen in de rekeninggegevens.

De NEa op zijn beurt voert een periodieke hertoets uit waarmee de rekeninghouders actief worden gevraagd om de wijzigingen door te geven of de reeds bekende gegevens in het EU ETS-register te bevestigen.

Voorkom rekeningblokkade

De hertoets voor handelsrekeningen vindt ten minste een keer per drie jaar plaats. De exploitanttegoedrekeningen, luchtvaartexploitanttegoedrekeningen en verificateurs worden ten minste een keer in vijf jaar hertoetst.

De NEa heeft de hertoetsprocedure zo duidelijk en klantvriendelijk mogelijk ingericht. De gebruikers ontvangen een vooraf ingevuld formulier van de Helpdesk NEa met het verzoek om de gegevens te controleren en zo nodig wijzigingen door te geven.

Als gebruikers geen gehoor geven aan het verzoek om de gegevens te contoleren en wijzigingen door te geven, worden omwille van de veiligheid de rekeningen van de betreffende rekeninghouder geblokkeerd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de handelsafspraken, maar ook voor de jaarafsluiting bij (luchtvaart) exploitanttegoedrekeningen. Zorg er daarom voor dat de hertoets op tijd is voltooid en voorkom de blokkade van de rekening(en).