Handelsrekening

Een handelsrekening (HR) is bedoeld voor organisaties die vrijwillig in emissierechten willen handelen, of voor verplichte deelnemers aan het EU ETS die sneller rechten willen kunnen overboeken dan vanaf de ETR

Aanvragen HR

Om een handelsrekening aan te kunnen vragen is het vereist dat de rekeninghouder ingeschreven staat in de Nederlandse Kamer van Koophandel. Zie hieronder voor meer informatie over deze registratie-eis.

Een HR kan aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te vullen en naar de NEa op te sturen. Bij het aanvragen van de HR moeten minimaal twee personen worden aangewezen die als gebruiker aan de rekening gekoppeld moeten worden. Een statutair vertegenwoordigingsbevoegde moet de aanvraag ondertekenen. Dat wil zeggen iemand die wettelijk bevoegd is om documenten te ondertekenen, meestal een directeur of bestuurder.

Kosten

Een HR kost € 400,- per jaar. U kunt de HR pas laten openen als dit bedrag op de rekening van de NEa staat. 

Registratie-eis voor HR

Het ministerie van EZK heeft een aanvullende risico-mitigerende maatregel getroffen voor het EU ETS-register. De maatregel is een registratie-eis voor de rekeninghouders van handelsrekeningen in het Nederlandse Handelsregister (EU ETS-register). Dit betekent dat alle rekeninghouders met een HR rekening sinds 1 januari 2021 dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, meer informatie hierover leest u op de website van de KvK.

De NEa controleert of aan de registratie-eis is voldaan aan de hand van de KvK-uittreksel of, in geval van natuurlijke personen, aan de hand van uittreksel Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel, zie de website van eigen gemeente). Bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd dienen hiernaast ook de bewijsstukken ter staving van het vestigingsadres van de rechtspersoon te overleggen.

De regel geldt sinds 1 januari 2021 voor álle rekeninghouders van handelsrekeningen, bestaande en nieuwe en is bekendgemaakt in de Regeling handel in emissierechten.
 

Wat betekent dit voor u als u een HR in het Nederlandse EU ETS-register wilt openen?

  • De nieuwe rekeninghouders worden geacht bij de aanvraag van de rekening aan de nieuwe eis te voldoen wat uit een KvK- of BRP-uittreksel moet blijken. Bij het ontbreken van de inschrijving in Nederland wordt geen rekening geopend.

Links naar de relevante wet- en regelgeving:

Deze eis geldt dus niet voor de rekeninghouders die alleen een Kyoto-rekening of een ETR hebben.

Gebruiksbepalingen EU ETS-register HR

Volgens de EU-Verordening 2019/1122 mag de registeradministrateur (van de NEa) eisen van bedrijven die meedoen aan het EU ETS en zo doende toegang hebben tot het EU ETS-register, dat zij instemmen met de bepalingen en voorwaarden voor de onderwerpen in Bijlage II van de Verordening. De regels voor de rekeningen van het EU-register die Nederland beheert, zijn vastgelegd in de Gebruiksbepalingen en -voorwaarden.

De Gebruikersbepalingen voor Handelsrekeningen en Kyotorekeningen vindt u hier.