Kyoto-rekening

Een Kyoto-rekening (KR) is speciaal ingericht op het ontvangen, houden, verhandelen en vrijwillig annuleren van Kyoto-rechten. Kyoto-rekeningen in het EU ETS-register blijven bestaan tot januari 2026.

Met een KR kunt u:

  • Kyoto-rechten (CER’s en ERU’s) ontvangen, houden en verhandelen. Dit geldt voor zowel geldige als ongeldige CER’s en ERU’s.
  • Vrijwillig Kyoto-rechten annuleren.
  • Een directe levering van CER's uit het CDM-register ontvangen.

Aanvragen KR

U kunt een KR aanvragen met het aanvraagformulier. Bij uw aanvraag moet u minimaal 2 personen aanwijzen die als rekeningbevoegde de rekening zullen beheren. Een statutair vertegenwoordigingsbevoegde moet de aanvraag ondertekenen. Dit is iemand die wettelijk bevoegd is om documenten te ondertekenen, meestal een directeur of bestuurder.

Kosten

Een KR kost € 400,- per jaar. U kunt de KR pas laten openen als dit bedrag op de rekening van de NEa staat. U kunt ook een KR laten openen met extra services: het Premium Account. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Afwijkende regels

Voor Kyoto-rekeningen gelden andere instellingen en regels voor onder meer transacties en gebruikersrollen dan voor een (luchtvaart)exploitanttegoedrekening ((L)ETR) of een handelsrekening (HR). Hier vindt u meer informatie.

Gebruiksbepalingen EU ETS-register KR

Volgens de EU-Verordening 2019/1122 mag de registeradministrateur (van de NEa) eisen van bedrijven die meedoen aan het EU ETS en zo doende toegang hebben tot het EU ETS-register, dat zij instemmen met de bepalingen en voorwaarden voor de onderwerpen in Bijlage II van de Verordening. De regels voor de rekeningen van het EU-register die Nederland beheert, zijn vastgelegd in de Gebruiksbepalingen en -voorwaarden.

De Gebruikersbepalingen voor Handelsrekeningen en Kyotorekeningen vindt u hier.