Luchtvaartexploitanttegoedrekening

Elke luchtvaartmaatschappij die verplicht deelneemt aan emissiehandel en onder Nederlands bevoegd gezag valt, moet een luchtvaartexploitanttegoedrekening (LETR) hebben in het EU ETS-register. Deze rekening is nodig om toegewezen emissierechten te ontvangen, emissiegegevens in te voeren en voldoende emissierechten in te leveren. Daarnaast kan de LETR gebruikt worden voor het uitvoeren van een overboeking.

Aanvragen LETR

Voordat u kunt meedoen aan het EU ETS moet u een LETR aanvragen. U wordt als luchtvaartmaatschappij hierover tijdig geïnformeerd door de Helpdesk NEa. Bij het aanvragen van een LETR moet u minimaal 2 personen aanwijzen die als rekeningbevoegde de rekening zullen beheren. Een statutair vertegenwoordigingsbevoegde moet de aanvraag ondertekenen. Dat wil zeggen iemand die wettelijk bevoegd is om documenten te ondertekenen, meestal een directeur of bestuurder.

Kosten

Een luchtvaartexploitanttegoedrekening voor luchtvaartmaatschappijen kost niets. U kunt ook kiezen voor een Premium Account, waarbij u extra services krijgt. Hieraan zijn wel kosten verbonden.