Rekening EU ETS-register aanvragen of wijzigen

Wilt u een rekening in het EU ETS-register openen of iets op uw rekening wijzigen? Dan moet u een digitaal aanvraag- of wijzigingsformulier invullen en vervolgens opsturen naar de Helpdesk NEa. Binnen 10 werkdagen krijgt u bericht over het vervolg van de procedure en de benodigde documentatie.

Registratie-eis voor PTR en HR

Het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken heeft een aanvullende risico-mitigerende maatregel getroffen voor het EU ETS-register: de registratie-eis voor rekeninghouders van persoonstegoed- (PTR) en handelsrekeningen (HR) in het Nederlandse Handelsregister. Dit betekent dat alle rekeninghouders met een PTR- of HR-rekening ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van Koophandel, meer informatie hierover leest u op de website van de KvK.

De NEa controleert of aan de bovengenoemde registratie-eis is voldaan aan de hand van het KvK-uittreksel of, in geval van natuurlijke personen, het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel, zie de website van de eigen gemeente). Bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd moeten daarnaast bewijsstukken ter staving van het vestigingsadres van de rechtspersoon overleggen.

De nieuwe regel geldt voor álle rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen, zowel bestaand als nieuw. De regel is bekendgemaakt in de Regeling handel in emissierechten.
Deze eis geldt dus níet voor rekeninghouders die alleen een Kyoto-rekening of een exploitanttegoedrekening ETR hebben.

Wat betekent dit voor u als u een (PTR- of HR-)rekening wilt openen in het Nederlandse EU ETS-register ?

  • Bij de aanvraag van een rekening moet u voldoen aan de nieuwe eis. Dit moet blijken uit een KvK- of BRP-uittreksel. Zonder inschrijving in Nederland kunt u geen rekening openen.

Links naar de relevante wet- en regelgeving:

Voorbereiding

Voor toegang tot een rekening in het Nederlandse deel van het EU ETS-register is een Nederlands Unique Registry Identifier (URID)-nummer nodig. Dit nummer heeft u nodig in het aanvraagformulier.

In de Handleiding EU Login account en URID aanmaken vindt u een uitgebreide toelichting en een stappenplan.

Rekening aanvragen

Voor het aanvragen van een rekening gebruikt u het aanvraagformulier voor een rekening in het EU ETS-register.

Rekening wijzigen

Wijzigingen in uw rekening in het EU ETS-register kunt u doorgeven met het wijzigingsformulier.

Let op: Een wijziging van de rekeninghouder (= de drijver van de inrichting) van een exploitanttegoedrekening kan níet via het wijzigingsformulier worden doorgegeven. Meer informatie over hoe dit bij de NEa gemeld moet worden, staat onder Veranderingen in bedrijfs- en contactgegevens.