Transacties

Met een (luchtvaart)exploitanttegoedrekening ((L)ETR) of handelsrekening (HR) kunnen rekeninghouders verschillende soorten transacties doen in het CO2-register. Hierbij gelden bepaalde regels en veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld voor wie een transactie kan uitvoeren en de verwerkingsduur. 

De regels voor transacties van en naar Kyoto-rekeningen wijken af. Deze regels vindt u hier.

Soorten transacties

U kunt verschillende soorten transacties doen in het CO2-register. Bijvoorbeeld emissierechten overboeken, rechten inleveren voor de jaarafsluitingsverplichting of rechten vrijwillig annuleren.

  • Een inlevertransactie van emissierechten kan alleen uitgevoerd worden vanaf een ETR of LETR, door de bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die verplicht deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem.
  • Handelstransacties met rechten naar andere rekeningen kunnen vanaf zowel een (L)ETR als HR plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het vrijwillige annuleren van emissierechten.
  • Vrijwillig annuleren van emissierechten kan vanaf elk type rekening.

Verwerkingsduur van transacties

Het verschilt per type transactie en de rekeninginstellingen hoe lang het duurt voordat een transactie in het register wordt uitgevoerd. Bij de meeste overboekingen geldt na het initiëren en goedkeuren een wachtperiode. Alleen van een (L)ETR of HR naar een rekening op de lijst van vertrouwde tegenrekeningen kunnen transacties worden gedaan zonder vertraging.

Enkele uitgangspunten:

  • Handelstransacties zonder wachtperiode worden direct uitgevoerd op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.
  • Handelstransacties mét wachtperiode worden uitgevoerd met een vertraging van 1 of 2 werkdagen. Dit is een veiligheidsmaatregel.
  • Inlevertransacties en vrijwillige annuleren kunnen 24/7 worden geïnitieerd en worden (na goedkeuring) direct uitgevoerd in het register, dus ook in het weekend en na 16.00 uur in de middag.

Voor uitgebreide informatie over de verwerkingstijd van transacties in het EU ETS-register, zie de infosheet verwerken transacties