Overdracht dispensatierechten

Het is mogelijk om DPR’s over te dragen tussen installaties. Dat kan zowel tussen verschillende installaties binnen een bedrijf als tussen installaties van verschillende bedrijven.

De NEa zal een register creëren waarin elke installatie een rekening krijgt waar ieder jaar de berekende DPR’s op gestort worden. Alleen installaties die onder de heffing vallen krijgen een rekening in dit register. Overdracht van rechten is ieder jaar mogelijk in het overdrachtstijdvak: van 1 mei tot en met 31 augustus.

Overdrachten van DPR’s worden geregistreerd in het register. Het register is geen handelsplatform: als uw installatie DPR’s wil verhandelen dient het hiervoor zelf contact te zoeken met mogelijke kopers of verkopers. De afspraken die koper en verkoper onderling maken over de prijs en andere voorwaarden zijn een private aangelegenheid. Het sluiten van zo’n overeenkomst kan op ieder moment plaatsvinden, maar de daadwerkelijke overdracht van DPR’s voor een belastingjaar kan pas plaatsvinden in het overdrachtstijdvak in het opvolgende jaar.

Het is alleen mogelijk om DPR’s te verkopen als er meer DPR’s op de rekening van uw installatie staan dan er nodig zijn om de CO2-uitstoot te compenseren. Als uw installatie bijvoorbeeld 120 DPR’s op de rekening gestort heeft gekregen en uw installatie stoot 100 ton CO2 uit, dan kunnen er slechts 20 DPR’s verkocht worden. Als uw installatie minder DPR’s heeft dan er nodig zijn om de CO2-uitstoot te compenseren kunt u geen DPR’s verkopen. Het kopen van DPR’s is altijd toegestaan, ook als uw installatie al voldoende DPR’s heeft om de CO2-uitstoot te compenseren.