Handhaving hernieuwbare Energie voor Vervoer

Met handhaving waarborgt de NEa de goede uitvoering van het systeem voor hernieuwbare  Energie voor Vervoer. Het bestuur van de NEa heeft verschillende bevoegdheden om handhavend op te treden bij overtredingen. Het interventiebeleid biedt een kader voor de toepassing van deze bevoegdheden.  Het handhavend optreden van de NEa is gericht op het opheffen van overtredingen en heeft daarmee als doel om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.

Uitgangspunten

Bij het uitvoeren van handhaving hanteert de NEa de volgende uitgangspunten:

  • De NEa spant zich maximaal in om met preventieve middelen naleving te bevorderen;
  • De NEa behandelt de bedrijven op gelijke wijze. Dit betekent dat zij zorgvuldige en uniforme afwegingen maakt;
  • De NEa zal in beginsel herstellend optreden, dus bewerkstelligen dat het bedrijf de overtreding beëindigt, door het opleggen van een last onder dwangsom, of het gevolg van de overtreding tenietgedaan wordt, door een ambtshalve vaststelling;
  • Of zij daarnaast bestraffend optreedt, is afhankelijk van onder meer de ernst van de overtreding.

Advies en ondersteuning

Bij de inzet van haar handhavingsmiddelen, houdt de NEa rekening met de complexiteit van de wet- en regelgeving. De NEa besteedt daarom veel tijd aan uitleg van het systeem door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, informatiemateriaal (nieuwbrieven) en de ondersteuning via de Helpdesk NEa.

De NEa voorkomt liever overtredingen met gerichte nalevinghulp, dan dat zij achteraf moet herstellen en/ of bestraffen.

Juridische basis

Toezicht op en handhaving van het systeem hernieuwbare Energie voor Vervoer zijn wettelijk verankerd:


De meest recente versies van deze wet- en regelgeving kunt u vinden op www.overheid.nl.