Handhaving inleverplicht

Wanneer een bedrijf op 1 mei te weinig emissierechten heeft ingeleverd, is de NEa verplicht een bestuurlijke boete op te leggen. Deze zogenoemde boete wegens overmatige emissie is vastgelegd in de wet en in heel Europa gelijk: € 100 voor elke uitgestoten ton CO2 waarvoor geen rechten zijn ingeleverd. De wet en de rechtspraak laten geen ruimte om deze boete te verlagen of niet op te leggen.

Daarnaast moet het bedrijf dat te weinig rechten heeft ingeleverd dit in het volgende jaar compenseren. Dit is geen sanctie maar een vorm van herstel en vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Als de boete vanwege de inleverplicht onherroepelijk is geworden, moet de NEa de naam van de overtreder publiceren in de Staatscourant.