Handhaving EU ETS

Als handhaver van het Europeese emissiehandelssysteem (EU ETS) in Nederland richt de NEa zich op het voorkomen en opheffen van overtredingen. Zo wil ze de naleving van de wet- en regelgeving afdwingen. In het systeem van emissiehandel zijn bedrijven met elkaar verbonden en met emissierechten zijn (grote) financiële belangen gemoeid. Met handhaving waarborgt de NEa de betrouwbaarheid van dit systeem.

Uitgangspunten

Bij het uitvoeren van de handhaving heeft de NEa de volgende uitgangspunten:

  • De NEa spant zich maximaal in om met preventieve middelen de naleving te bevorderen.
  • De NEa behandelt de bedrijven rechtvaardig en op gelijke wijze. Dit betekent dat zij zorgvuldige en uniforme afwegingen maakt.
  • Sancties zijn in verhouding tot de overtreding.
  • Bij bestraffende sancties (bestuurlijke boetes) speelt verwijtbaarheid een belangrijke rol, tenzij de wetgeving daaraan voorbijgaat zoals bij overtredingen van de inleverplicht.