Handhaving ETS

Het handhavend optreden van de NEa is gericht op het voorkomen en opheffen van overtredingen en heeft daarmee als doel om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. In het systeem van emissiehandel (EU ETS) zijn bedrijven met elkaar verbonden en met emissierechten zijn (grote) financiƫle belangen gemoeid. Met handhaving waarborgt de NEa de betrouwbaarheid van dit systeem.

Uitgangspunten handhaving

Bij het uitvoeren van handhaving hanteert de NEa de volgende uitgangspunten:

  • De NEa spant zich maximaal in om met preventieve middelen naleving te bevorderen.
  • De NEa behandelt de bedrijven rechtvaardig en op gelijke wijze. Dit betekent dat zij zorgvuldige en uniforme afwegingen maakt.
  • Sancties zijn proportioneel aan de overtreding.
  • Bij bestraffende sancties (bestuurlijke boete) speelt verwijtbaarheid een belangrijke rol, tenzij de wetgeving daaraan voorbijgaat zoals het geval is bij overtredingen van de inleverplicht.

Advies en ondersteuning

De NEa organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, symposia en trainingen om te zorgen dat bedrijven op de hoogte worden gebracht van hun verplichtingen. Daarnaast heeft de NEa verschillende hulpmiddelen samengesteld die bedrijven kunnen gebruiken om zich aan de regelgeving te houden. Aanvullend daarop staat de NEa altijd klaar om bedrijven individueel voor te lichten over hun verplichtingen en concrete ondersteuning te bieden. Bedrijven die net zijn toegetreden tot een emissiehandelssysteem krijgen extra aandacht en hulp van de NEa: compliance assistance.

Voorlichting en ondersteuning laten de verantwoordelijkheid van de deelnemende bedrijven onverlet. De NEa heeft diverse instrumenten ter beschikking om op te treden wanneer ondanks de voorlichtingsactiviteiten overtredingen aan het licht komen.