Handhavingsinstrumenten

Het bestuur van de NEa heeft verschillende bevoegdheden om handhavend op te treden bij overtredingen. Het interventiebeleid biedt een kader voor de toepassing van deze bevoegdheden.

Interventiebeleid 2024

Op 29 november 2023 heeft het bestuur van de NEa het Interventiebeleid 2024 voor EU ETS stationair, CO2-heffing voor de industrie en minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking vastgesteld. Speerpunt van dit interventiebeleid is een balans tussen uniformiteit en maatwerk. Het interventiebeleid geeft duidelijke en uniforme kaders, maar biedt ook ruimte om de bijzondere omstandigheden van het geval mee te wegen. Zo kan voor elke overtreding een evenredige en passende sanctie worden bepaald.

Inhoud op hoofdlijnen

In het interventiebeleid kunnen drie onderdelen worden onderscheiden. Het eerste onderdeel betreft het beleid voor herstellend optreden. Het tweede onderdeel betreft het beleid voor bestraffend optreden. Het derde onderdeel gaat over bijzondere interventies ter bevordering van de naleving. Hieronder volgt een beknopte toelichting op deze onderdelen.