Hoe en wanneer worden standaardwaarden gebruikt?

De Europese Commissie heeft standaardwaarden voor het rapporteren van ingebedde emissies in de overgangsperiode gepubliceerd. Voor alle GN-codes van goederen die onder CBAM vallen zijn standaardwaarden beschikbaar. De specifieke ingebedde emissies worden uitgedrukt in ton CO2 per ton product. 

U kunt deze waarden gebruiken bij het invullen van uw CBAM-rapport. Daarvoor gelden wel een paar regels.