Sancties jaarafsluiting

Hieronder vindt u een overzicht van overtredingen in de jaarafsluiting en de mogelijke sancties. Naast deze sancties kunnen de analyse van het emissieverslag later in het jaar en de bevindingen van de verificateur leiden tot een toezichtsactie van de NEa.

 Overtreding

Sanctie

Hoogte
sanctie

Ingangsdatum

Geen emissieverslag ingediend op 1 april

Last onder
dwangsom

€ 200 - € 3.500 per dag

1 april

Geen emissieverslag ingediend op 1 april
 

Bestuurlijke
boete

€ 5.000 - € 450.0001

1 april

Te weinig emissierechten
ingeleverd op 1 mei

Bestuurlijke
boete

€ 1002 per niet ingeleverd recht +
verplichting tot vereffenen in het volgend jaar

1 mei

1 Als de omzet van het bedrijf groter is dan € 4.500.000 euro, is het maximum boetebedrag 10% van de omzet.
2 Dit bedrag is met ingang van emissiejaar 2013 geïndexeerd aan de hand van de Europese consumentenprijsindex.