Verbeterrapportages

Bedrijven die deelnemen aan het EU ETS hebben een doorlopende verplichting om te controleren of er verbeteringen mogelijk zijn in de monitoringssystematiek. Deze verbeteringen moeten worden vastgelegd in een verbeterrapportage.

Wanneer is een verbeterrapportage verplicht?

Het indienen van een verbeterrapportage is verplicht in de volgende twee situaties:

1. Als de verificateur opmerkingen heeft gemaakt in het verificatierapport van een emissieverslag (tabblad Annex 1 - Findings)  Dit heet een verbeterrapportage naar aanleiding van verificatie. De verificateur heeft in zo’n geval non-conformiteiten vastgesteld of aanbevelingen gedaan bij de verificatie van het emissieverslag. De wettelijke deadline voor het indienen van de verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie is 30 juni.

LET OP: Dit jaar is de deadline voor het indienen van de verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie verschoven naar 30 september 2022. Hiermee ligt de deadline gelijk aan de deadline voor de periodieke verbeterrapportage. Het indienen van een periodieke verbeterrapportage geldt dit jaar voor de bedrijven die vallen onder klasse C.

2. Als een bedrijf niet voldoet aan de vereiste nauwkeurigheidsniveaus (tiers) of gebruikmaakt van een fall-back-methode – Dit heet een periodieke verbeterraportage. Het bedrijf voldoet in dit geval voor één of meerdere bronstromen voor één of meerdere parameters niet aan de vereiste tiers (vanwege onredelijke kosten of technische haalbaarheid) of past voor één of meer bronstromen een fall-back-methode toe. De laatste twee situaties zijn te herleiden uit het monitoringsplan (werkbladen E, F en/of G). Deze bedrijven moeten periodiek in een verbeterrapportage aantonen dat er nog steeds een grondslag is voor het afwijken van de vereiste tiers of het toepassen van een fall-back-methode. U kunt de klasse van uw inrichting terugvinden in tabblad C, onderdeel 5d. De wettelijke deadline voor het indienen van de periodieke verbeterrapportage is 30 september.

Bedrijven die zowel een periodieke verbeterrapportage als een verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie moeten opstellen, mogen een gecombineerde verbeterrapportage indienen met als wettelijke deadline 30 september.

Hieronder staat hoe u kunt bepalen of u in een bepaald jaar een verbeterrapportage moet indienen en welke procedures u daarbij moet volgen.

Format en indienen verbeterrapportage

In de verbeterrapportage geeft u aan welke verbeteringen worden doorgevoerd op welke termijn. Als u besluit geen verbeteringen door te voeren, zult u dit moeten onderbouwen.

Voor de verbeterrapportage is een verplicht format beschikbaar. Deze kunt u vinden onder het kopje 'Downloads' in het NEa-loket. Het format kunt u ook via het NEa-loket indienen.

Als u inmiddels gebruik maakt van het Emissiehandelsportaal (EHP), dan kunt via het EHP de verbeterrapportage indienen. Hiervoor hoeft u geen document te downloaden, het verplichte format is opgenomen in het EHP.