Ontwikkelingen Energie voor Vervoer

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de ontwikkelingen in Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor Energie voor Vervoer.

Actuele Regeling energie vervoer

Per 1 januari 2023 is een nieuwe versie van de Regeling energie vervoer van kracht. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) publiceerde deze versie op 27 december 2022. 

Hieronder hebben we een aantal belangrijke onderwerpen op een rij gezet: 

Reductieverplichting binnenvaart

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat de geplande reductieverplichting voor de binnenvaart niet wordt ingevoerd per 1 januari 2023.

Europese ontwikkelingen

In Europa zijn er verschillende ontwikkelingen gaande in relatie tot de Richtlijn hernieuwbare energie. Hieronder vindt u informatie over de recente ontwikkelingen.

Vooruitblik Fit for 55 en RED3

In het kader van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU afgesproken om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren sterk moet dalen. Als tussenstap naar een emissievrije samenleving heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd:

De emissies moeten tot en met 2030 met minstens 55% naar beneden.

Met het pakket "Fit for 55" stemt de EU haar klimaat-, energie- en vervoerswetgeving af op de ambities voor 2030 en 2050.