Ontwikkelingen Energie voor Vervoer

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de ontwikkelingen in Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor Energie voor Vervoer.

Wijziging Besluit energie vervoer in 2024

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) verhoogt de jaarverplichting voor 2024 en 2025.

Het Ministerie informeerde de markt begin april 2024 dat het traject voor aanpassen van de Besluit energie vervoer formeel is afgerond.

De aanpassing van het Besluit verhoogt de jaarverplichting naar 28,4% in 2024 en 29,4% in 2025. De limieten (HBE-C en HBE-B) en subdoelstelling (HBE-G) wijzigen niet in het Besluit. De wijziging treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 inwerking.

Bekijk ook de eerdere toelichting van I&W op het voorstel.

Wijziging Regeling energie vervoer in 2024

Per 1 januari 2024 traden enkele wijzigingen van de Regeling energie vervoer in werking.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) publiceerde deze wijzigingen op 22 november 2023 in de Staatscourant.

Dit zijn de wijzigingen:

Vooruitblik implementatie Fit for 55 en RED3

In het kader van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU afgesproken om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren sterk moet dalen.

Als tussenstap naar een emissievrije samenleving heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd:

De emissies moeten tot en met 2030 met minstens 55% naar beneden.

Met het pakket "Fit for 55" stemt de EU haar klimaat-, energie- en vervoerswetgeving af op de ambities voor 2030 en 2050.

Andere Europese ontwikkelingen

In Europa zijn er verschillende ontwikkelingen gaande in relatie tot de Richtlijn hernieuwbare energie. Hieronder vindt u informatie over de recente ontwikkelingen.