Rapportages en cijfers EU ETS

De NEa benut haar kennis en ervaring om als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie de overheid en andere relevante partijen te informeren over behaalde resultaten, uitvoeringsconsequenties en relevante ontwikkelingen.

Analyse emissiecijfers

De NEa publiceert analyses en factsheets van de ontwikkelingen binnen het EU ETS. De NEa wil hiermee bedrijven, handelaren en andere geïnteresseerden trends en relevante context laten zien van de uitstoot van broeikasgassen door deelnemende bedrijven.
De factsheet ETS-uitstoot geeft een beeld van de uitstoot van ETS-bedrijven en sectoren. De veilingmonitor geeft de ontwikkeling van de CO2-prijs weer en laat zien hoeveel Nederland verdient met de verkoop van emissierechten. De factsheet CO2-efficiëntie laat op sector niveau zien hoe CO2-efficiënt de Nederlandse industrie produceert en hoeveel uitstoot nog voorkomen kan worden met schonere productiemethoden.

ETS-uitstoot

Veilingmonitor

CO2-efficiëntie 

Emissiecijfers Nederlandse bedrijven

Toewijzingscijfers gratis emissierechten

Emissiecijfers luchtvaartmaatschappijen