Rapportages en cijfers EU ETS

De NEa benut haar kennis en ervaring om als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie de overheid en andere relevante partijen te informeren over behaalde resultaten, uitvoeringsconsequenties en relevante ontwikkelingen.

De Europese Commissie publiceert de cijfers van alle Europese bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) op haar website en het Europese Transactie Log (EUTL). De NEa publiceert de Nederlandse gegevens gelijktijdig. In april komen de voorlopige emissiecijfers uit en in mei de definitieve emissiecijfers.

Analyse emissiecijfers

De NEa publiceert nadere analyses en factsheets van de emissiecijfers. De NEa wil hiermee bedrijven, handelaren en andere geïnteresseerden trends en relevante context laten zien van de uitstoot van broeikasgassen door deelnemende bedrijven.

Emissiecijfers Nederlandse bedrijven

Emissiecijfers luchtvaartmaatschappijen