RefuelEU verplichtingen voor luchtvaartexploitanten

De ReFuelEU verordening maakt deel uit van het FitFor55 pakket en heeft als doel om de productie en het gebruik van duurzame brandstoffen voor de luchtvaart te bevorderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de zomer gestart met de implementatie en ziet de NEa als de beoogde uitvoeringsorganisatie en toezichthouder voor de tankverplichting voor luchtvaartexploitanten.

Tankverplichting ReFuelEU Luchtvaart

Luchtvaartexploitanten moeten voor vertrekkende vluchten 90% van de jaarlijks hoeveelheid benodigde brandstof op elke EU-luchthaven tanken.

Het doel is om emissies door extra gewicht vanwege tankering te vermijden.

Rapportage verplichting

Luchtvaartexploitanten rapporteren jaarlijks over de benodigde en daadwerkelijk getankte brandstofvolumes. De rapportagedeadline voor luchtvaartexploitanten is gelijk aan die van het EU ETS, jaarlijks vóór 31 maart, met het eerste jaar van rapportage in 2025 over kalenderjaar 2024.

Toezicht op tankverplichting
Vanaf kalenderjaar 2025 wordt er gehandhaafd op de tankverplichting. In de vereiste rapportage moeten ook de duurzaamheidskenmerken van gekochte 'in aanmerking komende duurzame luchtvaart­brandstoffen’ opgenomen worden met een verklaring dat er niet dubbel geclaimd is in meerdere schema’s (EU ETS, CH ETS, CORSIA enz.).

Meer informatie

Op onze Engelstalige webpagin: Refuel obligations for aviation operators, vind u meer informatie over de tankverplichting.