Stappenplan: vaststellen CBAM-verplichtingen en voorbereiding voor de rapportage

Met onderstaand stappenplan en met dit stroomschema kunt u bepalen of u een CBAM-rapport moet indienen en wat u kunt doen om u hierop voor te bereiden. Wilt u uitleg over hoe u de emissiegegevens verzamelt en een CBAM-rapport invult? Kijk dan eens op deze pagina

Stap 1: Bepaal of u CBAM-aangever bent

In deze stap bepaalt u voor uzelf of u de CBAM-aangever bent. De CBAM-aangever is degene die het CBAM-rapport moet indienen. In principe is dit de importeur van CBAM-goederen in de EU. De CBAM-aangever is verantwoordelijk en kan er dus op worden aangesproken als er iets ontbreekt of niet klopt en kan dan worden gevraagd om dit te herstellen.

Als u gebruikmaakt van indirecte vertegenwoordiging voor uw invoeraangifte kan het zijn dat uw indirect vertegenwoordiger ook optreedt als de CBAM-aangever. Dat kan in de volgende gevallen:

  • Als u gevestigd bent in Nederland en uw indirecte douanevertegenwoordiger ermee instemt, kan deze optreden als CBAM-aangever voor de CBAM-goederen in de betreffende douaneaangiften. Als uw indirecte douanevertegenwoordiger hier niet mee instemt, dan bent u zelf de CBAM-aangever
  • Als u buiten de Europese Unie bent gevestigd, dan is uw indirecte vertegenwoordiger altijd de CBAM-aangever

Doet u als importeur uw eigen douaneaangiften, of maakt u gebruik van directe vertegenwoordiging? Dan bent u altijd zelf de CBAM-aangever.

Een aantal derde landen en gebieden zijn uitgezonderd van de verplichtingen. Dit zijn de landen waar een gelijkwaardige CO2-prijs van toepassing is. Voor goederen afkomstig uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland en uit de gebieden Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta en Melilla geldt CBAM niet.

Verder is CBAM niet van toepassing als de waarde van de CBAM-goederen per zending  €150 of minder is.

Stap 2: Zoek uit of u CBAM-goederen importeert

Op deze lijst staan alle GN-goederencodes die onder CBAM vallen. CBAM-goederen zijn goederen in de categorie cement, elektriciteit, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, waterstof en afgeleide producten.

Of uw specifieke goed onder CBAM valt, hangt af van de GN-code die bij uw goed hoort. Ga dus na onder welke GN-code de goederen zijn aangegeven bij de Douane en controleer of deze GN-code op de lijst van CBAM-goederen staat. Als u twijfelt onder welke GN-code(s) uw goederen vallen, kunt u het tariefsysteem van de Douane raadplegen. Of contact opnemen met de Nationale Helpdesk Douane.

Als u na 1 oktober 2023 CBAM-goederen invoert, krijgt u bij de aangifte een signaal van de Douane. U wordt daarmee op de hoogte gebracht van de rapportageverplichting voor deze goederen.