Sinds 2012 valt de CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten die vertrekken van of landen op een Europese luchthaven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Het gaat hierbij om luchthavens in de 28 lidstaten van de Europese Unie en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.