Luchtvaart

De CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten tussen Europese luchthavens is onderdeel van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Hiernaast worden voorbereidingen getroffen voor deelname van de luchtvaart aan het wereldwijde systeem CORSIA.

Vanaf 2021 vallen CO2-emissies van internationale vluchten tussen verschillende ICAO-lidstaten onder dit wereldwijde systeem en zullen luchtvaartmaatschappijen de groei in emissies ten opzichte van de emissies in 2019 en 2020 moeten compenseren. Hiervoor moeten maatschappijen in 2019 en 2020 hun emissies monitoren. Lees hier meer over deze verplichting.