Vaste biomassa

Iedereen in Nederland die energie produceert uit vaste biomassa en in aanmerking komt om daarvoor SDE+ subsidie te ontvangen dient jaarlijks aan te tonen dat die vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Op de website van RVO vindt u terug voor welke groepen vaste biomassa deze duurzaamheidseisen van toepassing zijn. De NEa is vanaf 1 januari 2018 aangewezen als publieke toezichthouder op de naleving van deze duurzaamheidseisen. In 2018 was er met betrekking tot de duurzaamheidseisen nog sprake van een overgangsregeling.

Producenten van energie uit vaste biomassa kunnen alleen SDE+ subsidie ontvangen indien zij kunnen aantonen dat deze vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Erkende private conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) en verificateurs controleren de duurzaamheid van de vaste biomassa aan de hand van goedgekeurde certificatieschema’s en/of verificatieprotocol.  

De rol van de NEa als publiek toezichthouder is om erop toe te zien dat CBI’s en verificateurs deze controle op duurzaamheid goed uitvoeren. De NEa zal haar toezichtstaken risico gebaseerd uitoefenen. Hiertoe zal de NEa informatie inwinnen bij CBI’s, accreditatie instellingen, houders van certificatie schema’s en toezichthouders in het buitenland.

In 2019 is er nog deels, voor het onderdeel duurzaam bosbeheer, sprake van een overgangsregeling.

Voor vragen over het aanvragen van SDE+ subsidie kunt u contact opnemen met de RVO.

Onderwerpen Vaste biomassa