Bijstook vaste biomassa

Iedereen in Nederland die energie produceert uit vaste biomassa en in aanmerking komt om daarvoor SDE+ subsidie te ontvangen dient jaarlijks aan te tonen dat die vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Op de website van RVO vindt u terug voor welke groepen vaste biomassa deze duurzaamheidseisen van toepassing zijn. De NEa is vanaf 1 januari 2018 aangewezen als publieke toezichthouder op de naleving van deze duurzaamheidseisen. In 2018 was er met betrekking tot de duurzaamheidseisen nog sprake van een overgangsregeling.

Onderwerpen Bijstook vaste biomassa